Rejestracja

Aktualnie prowadzimy rejestrację na:

 

 

1. Seminatrium Techniczne: Technika Przeciwwybuchowa i Systemy Bezpieczeństwa

Które odbędzie się 29 maja 2019 r. w Chorzowie

 

Uczestnictwo w Seminarium jest bezpłatne - wymagana rejestracja.

Zgłoszenie proszę przesłać na adres: marketing@ase.com.pl

 

 

2. Konferencje Naukowo-Techniczną: Technika Przeciwwybuchowa i Systemy Bezpieczeństwa

Które odbędzie się 30 maja 2019 r. w Tarnowie

 

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne - wymagana rejestracja.

Zgłoszenie proszę przesłać na adres: marketing@ase.com.pl